Новини

26.04.2018

През 2017 година Данлекс участва в процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за което спечели безвъзмездна финансова помощ.

още

16.04.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 4 броя метал-детекторни рамки за проверка на преминаващи лица.

още

26.03.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност.

още

28.02.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж

още

22.12.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и метал-детекнорни рамки.

още


Направления

Инспекция и детекция

Инспекция и детекция

Рентгенова инспекция, детекция на експлозиви и наркотици, пунктове за проверка сигурност, инспекция на хора, инфрачервена идентификация на химикали, детекция на метали.


Военни приложения

Военни приложения

Мобилни, стационарни и портативни системи за химическо разузнаване, мониторинг, детекция и локализация на химически и биологични оръжия за масово поразяване и токсични индустриални химикали.


Терминално и летищно оборудване

Терминално и летищно оборудване

Системи за транспорт и обработка на багажи – сортиране, ранно складиране, чек-ин приложения, проследяващи и информационни системи. Терминално обзавеждане.


Радиоактивно измерване

Радиоактивно измерване

Дозиметрия, изследване и детекция на радиоактивно замърсяване, радиологичен контрол на достъп, мониторинг на околната среда в реално време, системи за събиране и обработка на данни.


Музеи и Галерии

Музеи и Галерии

Оборудване за експозиции и галерийни пространства. Музейно осветление и уреди за климатичен режим. Оборудване за фондохранилища. Апаратура за реставрационни лаборатории.
Корпоративна отговорност

Контакти

адрес:
София 1619
бул. "Цар Борис III" 430
тел.: + 359 2 960 2010
факс: + 359 2 960 2025
info@danlex.com

За допълнителна информация и запитвания посетете страницата ни за контакти