Идентификация на химикали

Когато службите и отрядите за бързо реагиране се сблъскат с реални заплахи от непознати и потенциално опасни или токсични субстанции в работното им ежедневие най-важният въпрос е "Какво е това вещество?"

Данлекс осигурява тези служители на "фронтовата линия" със съвременни технологии и оборудване от Smiths Detection - силата и възможностите на химическа лаборатория, събрани в портативен уред.

Базирани на технологията Инфрачервена спектрометрия, нашите системи могат да идентифицират потенциално опасни субстанции в течна и твърда форма, утечки на газообразни вещества и изпарения само за няколко минути.

На нашето оборудване се доверяват противопожарните служби, отрядите за бързо реагиране, HAZMAT екипи, полицейски и криминологични служби, правителствени и обществени институции.