Детекция на експлозиви и наркотици

В допълнение към съвременната рентгенова сензорна технология за автоматична детекция на експлозиви и наркотици Smiths Detection прилага и технология Ion Mobility Spectrometry за създаването на широк диапазон от продукти - стационарни, преносими и портални системи, системи за постоянен мониторинг на сградната среда при заплахи от токсични химикали.

Тези системи детектират и анализират изпарения или частици от експлозивни вещества, наркотици, бойни отровни агенти и токсични индустриални химикали по багажа и дрехите на инспектираните лица.

Нашето trace detection оборудване се доказва в редица приложения - в комбинация с рентгенови системи или самостоятелно, за детекция и анализ на различни заплахи в летища, гранични пунктове, контрол на достъпа в критични инфраструктури, военни и специални приложения.