Инспекция на хора

В отговор на нарастващите в целия свят изисквания към оборудването за сканиране на хора Smiths Detection допълни своите рентгенови и trace detection продуктови линии със съвременна технология, базирана на милиметрови вълни - Tadar portal.

Tadar portal позволява надеждна детекция и локация в реално време на скрити обекти, представляващи заплаха в дрехите и по тялото на преминаващите през зоната за инспекция хора.

С пропускателна способност от повече от 200 души на час, възможността за детекция на различни материали (метал, керамика, течности, експлозиви и др.), интуитивното управление и възможностите на системата за свързване в мрежа Tadar portal е решение от първа необходимост в области като транспортна сигурност, пунктове за проверка, контрол на достъп и други приложения в сигурността на сгради и съоръжения без специфични изисквания към инфраструктурата или обслужването му.