Детекция на метали

За защита на своите стратегически пунктове за достъп частните фирми, обществените сгради и правителствените институции се нуждаят от високо надеждни, интуитивни за употреба и с висока пропусквателна способност метал-детекторни рамки за редица дискретни приложения.

Като партньор на CEIA - водещ световен производител на този тип оборудване Данлекс осигурява своите клиенти с модерните рамкови и ръчни метал-детектори, изпълнявайки в пълна степен техните изисквания за всяко конкретно приложение.

Летища и пристанища, посолства, военни обекти, индустриални предприятия, съдилища и места за лишаване от свобода, критична инфраструктура, правителствени сгради, банки, стадиони, дистрибуционни центрове, болници, хотели, училища и други.