Рентгенова инспекция

Като изключителен представител на Smiths Detection Данлекс предлага съвременни интегрирани решения за сигурност, базирани на рентгенови системи за инспекция.

Голямото разнообразие от предлагани рентгенови системи позволява сканирането на поща, багажи и пакети, карго, контейнери и камиони.

Интегрираните мобилни рентгенови системи инспектират обектите на място, посочено от клиента, с ниски изисквания към съществуващата инфраструктура.

Нашето рентгеново оборудване всеки ден доказва своето качество и високи технологии в различни критични приложения - летищна сигурност, сканиране на карго на гранични пунктове и пристанища, защита на сгради със специален режим на достъп и др.