Музеи и галерии


Експозиции и галериини пространства

Проектиране и оборудване съгласно утвърдените в европейската практика музейни стандарти, използвайки широка гама продукти: стандартни витрини с различен тип конструкции, витрини със специални изисквания за климат и защита от кражби. Окачващи системи за картини, портативни пана. Музейно осветление. Климатични уреди.

Фондохранилища

Проектиране и оборудване при ефективно използване на площите и съблюдаване на консервационните и експлоатационни изисквания.
Предлаганите от нас продукти включват депо-системи за съхранение на картини - подвижни и стационарни; стелажни и архивни системи: подвижни и стационарни. Депо-шкафове: в стандартно изпълнение и климатизирани.

Реставрационни лаборатории

Доставка и инсталиране на апаратура за елементен анализ и изследване за автентичност, уреди за реставрационни дейности на реномирани западноевропейски производители.