Терминално и летищно оборудване


Самолетообслужваща техника

Данлекс предлага пълната продуктова гама самолетообслужваща техника с цел да отговори на актуалните и бъдещи пазарни потребности.

Ние представляваме различни водещи производители на продукти с високо качество и предлагаме всеобхватни услуги.

Обширната продуктова гама покрива всички изисквания и се простира от обслужване на товари и пътници на перона, карго лоудери и транспортьори, самолетовлекачи и багажни трактори до въздушни стартери и кабинни отоплители.