Министерство на финансите

Министерство на Транспорта

 • Главна дирекция "Гражданска Въздухоплавателна Администрация",
  за летищата във Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица
  Рентгенови апарати
  Направление: Инспекция и детекция
 • ДП РВД по договор с КРУС Електроник ООД, София
  Рентгенов апарат
  Направление: Инспекция и детекция
 • Главна дирекция "Гражданска Въздухоплавателна Администрация",
  за Летище София ЕАД
  Рентгенови апарати, металдетекторни рамки, Ръчни металдетектори
  Направление: Инспекция и детекция
 • Главна дирекция "Гражданска Въздухоплавателна Администрация",
  за Летище Бургас
  Рентгенов апарат
  Направление: Инспекция и детекция
 • Главна дирекция "Гражданска Въздухоплавателна Администрация",
  за летища Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица
  Металдетекторни рамки
  Направление: Инспекция и детекция
 • Главна дирекция "Гражданска Въздухоплавателна Администрация",
  за летища София, Пловдив, Горна Оряховица
  Детектор на експлозиви
  Направление: Инспекция и детекция
 • GTZ, Германия за Летище София ЕАД
  Рентгенови апарати, детектор на наркотици и експлозиви
  Направление: Инспекция и детекция
 • Изпълнителна Агенция Пристанищна Администрация
  Рентгенови апарати, металдетекторни рамки
  Направление: Инспекция и детекция
 • Летище Варна
  Чек-ин конвейери тип А с кантари
  Направление: Терминално и летищно оборудване
 • Летище Варна
  Багажен карусел triplaner®
  Направление: Терминално и летищно оборудване
 • Летище Бургас
  Багажен карусел triplaner®
  Направление: Терминално и летищно оборудване

1
2
3
»