Кратък профил

клиентът е
водещ във
всеки етап

оптимално
съотношение
цена-полезност

изпълнени
срокове и
качество


Основано през 1996, дружество Данлекс работи за утвърждаване и трайно позициониране на българския пазар.

В основата на нашия успех са изградените компетенции и ресурси в специфичните направления от дейността и комплексният подход при работа.

Прилагаме сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 и документирана система за управление на проекти, съгласно утвърдените стандарти и добри практики.

Нашият успех се измерва с успеха на нашите клиенти. Осигуряваме конкурентни предимства за тях, като им предоставяме компетенции и решения с дългосрочна полза. Стремим се да изградим взаимно доверие и активен контакт във всяка фаза на проекта.

Взаимно допълващите се направления от нашата дейност, заедно с нашите дъщерни дружества осигуряват комплексния подход, помагайки ни да покрием широк диапазон от потребности.Данлекс е представител и оторизиран сервиз за България на:

 • Рентгенови системи,
  детекция на експлозиви,
  наркотици и химични агенти,
  инфрачервено оборудване
 • Системи за обработка,
  регистрация, транспортиране
  и складиране на багажи
 • Оборудване и обзавеждане
  за терминали и зони за
  посетители.
 • Измерване и детекция на
  радиоактивност, мониторинг
  и контрол на достъп
 • Рамкови и ръчни системи за
  детекция на метал,
  минотърсачни системи