Новини

05.07.2018

Фаза 1 на проекта за прогнозна поддръжка на системи за неинтрузивна инспекция (PMT4NIIS) финансиран по Хоризонт 2020, Инструмент за МСП приключи успешно.

още

26.04.2018

През 2017 година Данлекс участва в процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за което спечели безвъзмездна финансова помощ.

още

16.04.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 4 броя метал-детекторни рамки за проверка на преминаващи лица.

още

26.03.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност.

още

28.02.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж

още


Направления

Инспекция и детекция

Инспекция и детекция

Рентгенова инспекция, детекция на експлозиви и наркотици, пунктове за проверка сигурност, инспекция на хора, инфрачервена идентификация на химикали, детекция на метали.


Военни приложения

Военни приложения

Мобилни, стационарни и портативни системи за химическо разузнаване, мониторинг, детекция и локализация на химически и биологични оръжия за масово поразяване и токсични индустриални химикали.


Терминално и летищно оборудване

Терминално и летищно оборудване

Системи за транспорт и обработка на багажи – сортиране, ранно складиране, чек-ин приложения, проследяващи и информационни системи. Терминално обзавеждане.


Радиоактивно измерване

Радиоактивно измерване

Дозиметрия, изследване и детекция на радиоактивно замърсяване, радиологичен контрол на достъп, мониторинг на околната среда в реално време, системи за събиране и обработка на данни.


Музеи и Галерии

Музеи и Галерии

Оборудване за експозиции и галерийни пространства. Музейно осветление и уреди за климатичен режим. Оборудване за фондохранилища. Апаратура за реставрационни лаборатории.
Корпоративна отговорност

Контакти

адрес:
София 1619
бул. "Цар Борис III" 430
тел.: + 359 2 960 2010
факс: + 359 2 960 2025
info@danlex.com

За допълнителна информация и запитвания посетете страницата ни за контакти