Новини

13.09.2017

Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части

още

07.08.2017

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност

още

27.07.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване

още

18.07.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор Извънгаранционна поддръжка

още

29.06.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация, пускане в експлоатация на рентгенови системи за проверка сигурност.

още


13.09.2017 Техническо и сервизно обслужване

Клиент: Летище София

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части

  

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: 13.09.2017


07.08.2017 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност

Клиент: Летище София

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност.

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: 07.08.2017


27.07.2017 Централизирана система за управление

Клиент: Агенция Митници

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами.

 

Производител: Smiths Detection

 Възлагане: юли 2017


18.07.2017 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Агенция Митници

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства.

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: юли 2017


29.06.2017 Oборудване за проверка сигурност

Клиент: Национална служба за охрана

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация, пускане в експлоатация на рентгенови системи за проверка сигурност.

Обхватът на договора включва обучение на персонала, както  и техническо и сервизно обслужване по време на гаранционния период.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия

Възлагане: юни 2017