Новини

27.07.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване

още

18.07.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор Извънгаранционна поддръжка

още

29.06.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация, пускане в експлоатация на рентгенови системи за проверка сигурност.

още

30.01.2017

Данлекс извършва компютърно-базирано обучение и компютърно-базирани тестове

още

20.12.2016

Данлекс е изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване 

още


27.07.2017 Централизирана система за управление

Клиент: Агенция Митници

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами.

 

Производител: Smiths Detection

 Възлагане: юли 2017


18.07.2017 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Агенция Митници

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства.

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: юли 2017


29.06.2017 Oборудване за проверка сигурност

Клиент: Национална служба за охрана

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация, пускане в експлоатация на рентгенови системи за проверка сигурност.

Обхватът на договора включва обучение на персонала, както  и техническо и сервизно обслужване по време на гаранционния период.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия

Възлагане: юни 2017


30.01.2017 Компютърно-базирано обучение и компютърно-базирани тестове

Клиент: Български пощи ЕАД

 

Данлекс извършва компютърно-базирано обучение и компютърно-базирани тестове за оценяване компетентността на оперaтори, които проверяват пощенски и палетизирани товарни пратки.

 

Възлагане: януари 2017


20.12.2016 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Народно събрание на Република България

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и метал-детекнорни рамки.

 

Обхватът на договора включва техническо обслужване, диагностика, ремонт и настройка на техническите параметри и общ дозиметричен контрол.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия и C.E.I.A., Италия

Възлагане: декември 2016