Новини

22.12.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и метал-детекнорни рамки.

още

22.12.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж

още

13.09.2017

Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части

още

07.08.2017

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност

още

27.07.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване

още


22.12.2017 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Народно събрание на Република България

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и метал-детекнорни рамки.

Обхватът на договора включва техническо обслужване, диагностика, ремонт и настройка на техническите параметри и общ дозиметричен контрол.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия и C.E.I.A., Италия

Възлагане:  Декември 2017


22.12.2017 Оборудване за инспекция сигурност при входящ контрол

Клиент:Министерство на външните работи

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: Декември 2017


13.09.2017 Техническо и сервизно обслужване

Клиент: Летище София

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части

  

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: 13.09.2017


07.08.2017 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност

Клиент: Летище София

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност.

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: 07.08.2017


27.07.2017 Централизирана система за управление

Клиент: Агенция Митници

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами.

 

Производител: Smiths Detection

 Възлагане: юли 2017