Новини

18.07.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор Извънгаранционна поддръжка

още

29.06.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация, пускане в експлоатация на рентгенови системи за проверка сигурност.

още

06.06.2017

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 броя метал-детекторни рамки за проверка на преминаващи лица.

още

30.01.2017

Данлекс извършва компютърно-базирано обучение и компютърно-базирани тестове

още

20.12.2016

Данлекс е изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване 

още


18.07.2017 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Агенция Митници

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства.

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: юли 2017


29.06.2017 Oборудване за проверка сигурност

Клиент: Национална служба за охрана

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация, пускане в експлоатация на рентгенови системи за проверка сигурност.

Обхватът на договора включва обучение на персонала, както  и техническо и сервизно обслужване по време на гаранционния период.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия

Възлагане: юни 2017


06.06.2017 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на метал-детекторни рамки

Клиент: Летище София

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 броя метал-детекторни рамки за проверка на преминаващи лица.

 

Производител: C.E.I.A., Италия

Възлагане:  юни 2017


30.01.2017 Компютърно-базирано обучение и компютърно-базирани тестове

Клиент: Български пощи ЕАД

 

Данлекс извършва компютърно-базирано обучение и компютърно-базирани тестове за оценяване компетентността на оперaтори, които проверяват пощенски и палетизирани товарни пратки.

 

Възлагане: януари 2017


20.12.2016 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Народно събрание на Република България

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и метал-детекнорни рамки.

 

Обхватът на договора включва техническо обслужване, диагностика, ремонт и настройка на техническите параметри и общ дозиметричен контрол.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия и C.E.I.A., Италия

Възлагане: декември 2016