Новини

22.11.2016

Данлекс e изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване 

още

10.06.2016

 Данлекс достави оборудване за детекция на летище Варна и летище Бургас

още

10.06.2016

 Данлекс достави рентгенова система в Министерството на земеделието

още

22.04.2016

 Данлекс извършва компютърно-базирано обучение на летище Варна и летище Бургас 

още

21.04.2016

 Данлекс предостави 2 бр. рентгенови системи на летището в Прищина

още


22.11.2016 Сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи

Клиент: Български пощи ЕАД

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи за инспекция на пощенски пратки.

 

Обхватът на договора включва техническо обслужване, диагностика, ремонт и настройка на техническите параметри и общ дозиметричен контрол.

 

Производител: Smiths Heimann, Германия

Възлагане: ноември 2016


10.06.2016 Oборудване за инспекция и детекция

 Клиент: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

 

Данлекс извърши доставка и привеждане в работно състояние на 3 бр. оборудване за откриване на следи от експлозиви (ETD) – 1 бр. за летище Варна и 2 бр. За летище Бургас.

В обхвата на договора е включено и обучение на персонала за работа с оборудването.

 

Производител: Smiths Detection, Великобритания

Възлагане: май 2016

Статус на проекта: В процес на изпълнение


10.06.2016 Oборудване за проверка сигурност

 Клиент: Министерство на замеделието и храните

 

Данлекс извърши доставка, монтаж  и настройка на една рентгенова система (скенер) за багаж.

В обхвата на договора е включено и обучението на персонала; осигурено е гаранционно техническо и сервизно обслужване.

 

Производител: Smiths Detection, Германия

Възлагане: април 2016

Статус на проекта: В процес на изпълнение


22.04.2016 Компютърно-базирано обучение на летище Варна и летище Бургас

 Клиент: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

 

Данлекс извършва компютърно базирано обучение за ръчен, регистриран багаж, товари и поща и работни станции за летище Варна и летище Бургас.

Производител: APSS Software & Services, Швейцария

 

Възлагане: април 2016

Статус на проекта: В процес на изпълнение


21.04.2016 Oборудване за проверка сигурност

 Клиент: НАТО-Прищина

 

Данлекс извърши доставка, монтаж  и привеждане в експлоатация на 2 бр. рентгенови системи за ръчен и регистриран багаж на летището в Прищина.

Осигурено е гаранционно техническо и сервизно обслужване

В обхвата на договора е включено и демонстративно изпитване на оборудването.

 

Производител: Smiths Detection, Германия

Възлагане: март 2016

Статус на проекта: В процес на изпълнение