Условия за ползване


Лична информация


Данлекс гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.


Съдържание на сайта


Съдържанието на уеб страниците на Данлекс е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Данлекс освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Данлекс на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Данлекс за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.


Точност и истинност на информацията


Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Данлекс не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Данлекс си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Данлекс се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Данлекс не носи отговорност.
В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика.


Забранена и непозволена употреба


При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Данлекс или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.